سولفات منیزیم Magnesium Sulfate سولفات منيزيم Magnesium Sulfate
فرمول شيميايي MgSO4, H2O
درصد ماده موثر 14-15
شكل فيزيكي پودر
رنگ سفيد
بسته بندي 25Kg
کاربرد -