اکسید منگنز Manganes Oxide اکسید منگنز Manganes Oxide
فرمول شيميايي Mn3O4
درصد ماده موثر 20-25
شكل فيزيكي پودر
رنگ قهوه ای
بسته بندي 25Kg
کاربرد -