اکسید منیزیم Magnesium Oxide اكسيد منيزيم Magnesium Oxide
فرمول شيميايي MgO
درصد ماده موثر 45-50 | 40-45 | 35-40 | 30-35
شكل فيزيكي پودر
رنگ کرم
بسته بندي 25Kg
کاربرد -