گوگرد میکرونیزه Sulfur گوگرد میکرونیزه Sulfur
فرمول شيميايي S
درصد ماده موثر بالاي 99
شكل فيزيكي پودر (مش 80-50) | پودر (مش 120-100) | پودر (مش180-150)
رنگ زرد
بسته بندي 25Kg
کاربرد -