سولفات روی Zinc Sulfate سولفات روی Zinc Sulfate
فرمول شيميايي ZnSO4,H2O
درصد ماده موثر 33-34
شكل فيزيكي پودر
رنگ سفيد
بسته بندي 25Kg
کاربرد -